درباره علی حق دوست

علی حق دوست فرزند آخر یک خانواده مذهبی و اصیل تهرانی است، ایشان متولد ۱۳۵۸/۷/۱۳ هستند و فارق تحصیل رشته های کامپیوتر، کتابداری، روابط عمومی و افکار سنجی و روان شناسی. سالیان متمادی در دوره های غیر آکادمیک مانند کوچینگ، ان ای پی، تی ای، شخصیت شناسی، تحلیل رفتار متقابل، روان شناسی موفقیت.کسب علم کرده و این دورها رو برگزار نموده، بالغ بر ۲۰۰۰ دانش پذیر را در این دوره آموزش داده و سمینارها و کارگاه های متعددی در شهرهای تهران ،قم ،مشهد ،کاشان اصفهان و یزد برگزار نموده است.